Ortodoncja

Leczenie ortodontyczne polega na prawidłowym ustawieniu zębów w łuku i uzyskaniu właściwych kontaktów pomiędzy górnymi i dolnymi zębami. W ostatnich latach ortodoncja rozwija się bardzo szybko i możliwe jest leczenie coraz bardziej skomplikowanych nieprawidłowości. Ortodoncja pozwala korygować wady zgryzu uwarunkowane genetycznie, jak i nabyte w różnych stadiach wieku rozwojowego. Leczeniu ortodontycznemu mogą być poddane dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.

Oferujemy Państwu kompleksowe leczenie ortodontyczne, przy użyciu aparatów stałych oraz ruchomych. Rozpoczęcie właściwej fazy leczenia poprzedzone jest specjalistyczną konsultacją oraz wykonaniem aparatu dobranego pod kątem indywidualnych wskazań medycznych. Pierwsza wizyta u ortodonty powinna mieć miejsce gdy dziecko ma 5 – 7 lat. Lekarz ocenia, czy mały pacjent rozwija się prawidłowo, czy istnieją jakieś wady zgryzu lub też ryzyko ich wystąpienia w przyszłości. 

Obecnie dość rzadko są wskazania do rozpoczęcia leczenia w tak młodym wieku, ale ważna jest kontrola rozwijającego się zgryzu i ewentualne zapobieganie powstawaniu wad. Jeżeli wszystko jest w porządku, dobrze jest jeszcze raz zgłosić się z dzieckiem do ortodonty, po wyrznięciu wszystkich zębów stałych tj. około 11-13 roku życia. Jest to najlepszy moment do rozpoczęcia leczenia, w tym wieku większość wad koryguje się szybko i trwale. Dla powodzenia leczenia niezbędna jest systematyczność i dyscyplina pacjenta oraz regularne wizyty kontrolne.